Geo News Tv..

Sab ko pata to hoga par mein sab si share krna chahta hoon ki geo news ab sab networks pi work kriga.
Use core player..
Link yi hai..
rtsp://221.120.249.253/news/news_sub
enjoy...
Geo Or Jeni Do

Popular posts from this blog

ALL network sim register

Jab bhi hansne ke zamaane aaye

Diya Khud Se Bhuja Dena